پشتیبانی

آخرین اخبار : 

آموزش تصويري دانلود نصب فري گيت ( Free Gate )

ابتدا Free Gate را از اينجا دانلود مي كنيم.

بعد از دانلود آن را كپي مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/73/4db99078088ccf81c8bcbe7d530ef798/Free-Gate-(1).jpg

بعد از كپي درايو C را باز مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/8/fb51207f89debde78a43262e1ced4701/Free-Gate-(2).jpg

در صورت مشاهدهْ تصوير زير ، بر روي گزينه Show The Contents Of This Drive را ميزنيم

https://www.uplooder.net/img/image/38/29b0f21978f04d9cba14e51933024006/Free-Gate-(3).jpg

بعد از باز كردن درايو C از داخل آن پوشه Program Files باز مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/11/b4c837052b71f56d1f7189ff999f7b2d/Free-Gate-(4).jpg

در صورت مشاهدهْ تصوير زير ، بر روي گزينه Show The Contents Of This Folder را ميزنيم

https://www.uplooder.net/img/image/78/e0bdd7a08fdbbc493a66445e24f1f4fa/Free-Gate-(5).jpg

بعد از باز كردن پوشه Program Files در جاي خالي راست كليك كرده و يك پوشه ( New Folder ) جديد باز مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/60/aa7166c93c8878ec234f2e3c4c504b4c/Free-Gate-(6).jpg

https://www.uplooder.net/img/image/6/f0fc4a51aa45a0c2692140c2b22bd4ea/Free-Gate-(7).jpg

بعد نام پوشه ( New Folder ) را به ⇐ ( Free Gate ) تغيير مي دهيم تا بدانم كه اين پوشه مخصوص كدام برنامه است ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/28/5417063a013c1fc19d2b20c0aa12ad62/Free-Gate-(8).jpg

 

بعد پوشه Free Gate باز مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/30/d146a4a0b18ecc3bc5f30a8d1fda5690/Free-Gate-(9).jpg

و نرم افزار Free Gate را كه كپي كرده بوديم در داخل اين پوشه قرار مي دهيم همان ( Paste ) مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/60/5b5c4747015452e57303a9937777fd7d/Free-Gate-(10).jpg

بعد نرم افزار Free Gate را باز مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/16/febdc49c17a3da5232b734f0942f822a/Free-Gate-(11).jpg

بعد باز كردن نرم افزار Free Gate گزينه را ( I agree ) ميزنيم  ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/4/6592fd1c418c7584c8cc460adc589b3c/Free-Gate-(12).jpg

بعد از زدن گزينه I agree صبر ميكنيم تصوير زير باز شود

https://www.uplooder.net/img/image/54/927e171fdd9562aa70e71bf9f6ecc647/Free-Gate-(13).jpg

بعداز متصل شدن گزينه ( Unblock ) را ميزنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/91/617c54d6b1c6921130740f34974a4efa/Free-Gate-(14).jpg

با مشاهده يكي از آيكون هاي زير برنامه نصب و فعال است ( ماننده تصوير زير )

با مشاهده تصاوير زير آنها را مي بنديم

https://www.uplooder.net/img/image/15/faf140ab6930ab07e6e10ed4911d9f7f/Free-Gate-(16).JPG

با مشاهده تصاوير زير آنها را مي بنديم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/97/dccba81b97efd1940ad37782f6c87fdc/Free-Gate-(17).jpg

با مشاهده تصوير زير آن را مي بنديم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/93/2389cf31113a3a76c1017d70bf5b43b2/Free-Gate-(18).jpg

خب آموزش به پابان رسيد و  با مشاهده تصوير زير برنامه فعال و در حال اجرا است ( ماننده تصوير زير )


  • توجه !

اگر مي خواهيد برنامه را به مدت كوتاهي متوقف كنيد نيازي به بستن كامل برنامه نيست كافيست روي آيكون https://www.uplooder.net/img/image/21/b8d4faf93179b0e9199fe3ff33efeb9f/Free-Gate-(21).jpg يا روي گزينه ( Turn OFF ) كليك كنيد ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/18/334ad7d4215860eaa85265260e6b05c9/Free-Gate-(19).jpg

اگر موقع متوقف برنامه تصوير زير را مشاهاده كرديد روي گزينه ( Yes ) كليك كنيد ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/31/6bad4e7cb7c3a578fb2937625fd14738/Free-Gate-(20).jpg

اگر هم نميخواهيد اين هر با از شما سوال تاييد بخوهد تيك گزينه رو بزنيد ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/59/1f367d6249563f80b101aa0562b616d6/Free-Gate-(21).jpg

و براي راه اندازي و فعال كردن دوباره برنامه فقط كافيست روي آيكون https://www.uplooder.net/img/image/65/f710d61025fa2f032cc71c0752f28468/11111111111111111155555555555555.jpg يا روي گزينه ( Turn NO ) كليك كنيد ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/13/d73c6602cc9e9e2ad5ff0686cf3dab16/555500000000222254444465555555.jpg


  • هشدار و نكته مهم !‌ ! !

در صورت مشاهده تصوير زير بايد برنامه به كلي خاموش و از برنامه خارج بشيد ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/63/e110eec2d4159399cdba80b61090a987/Free-Gate-(22).jpg

براي خاموش كردن و خارج شدن از برنامه روي گزينه https://www.uplooder.net/img/image/37/d6b397e95e0ae951d418340817d4ef66/Ueeeeeeeentitled-1.jpg و يا همان روي ( Exit Freegate ) كليك كنيد  ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/39/50eb1656aa46c1afcdf3d88c9218456a/Free-Gate-(23).jpg

بعد از خارج شدن دوباره برنامه را باز مي كنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/61/6fe7169e4572165c33e01971952712b5/Free-Gate-(24).jpg

با مشاهده تصوير زير ( Ok ) ميزنيم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/49/2ca8748ac3bcc18ef34a3ece8cbc1026/Free-Gate-(25).jpg

و در آخر از برنامه يك ( Shrtcut ) مي گيريم تا هر موقع به برنامه نياز داشتيم به درايو C نريم ( ماننده تصوير زير )

https://www.uplooder.net/img/image/32/e5ef369cd483a8023f4b7618e2dd06ce/Free-Gate-(26).jpg

اتمام آموزش بعد از كافيست روي آيكون دسكتاپ دابل كليك كنيد برنامه اجرا شود

https://www.uplooder.net/img/image/75/5c464b35319223a6a777b66a1e192096/Free-Gate-(27).jpg


كپي اين آموزش با ذكرنام متين دي وي دي مجاز مي باشد

اسلاید شو