پشتیبانی

آخرین اخبار : 

اکانت فیلم و سریال

:اکانت فیلم و سریال

  • اطلاعت اکانت

بدون حجم

بدون قطعی

تعداد دانلود : نامحدود

سرعت : بی نهایت

کیفیت : انتخابی

زمان ۹۰ روز

  • اطلاعات سریال ها

ایرانی

هندی

انگلیسی

ترکیه

کره ای

  • اطلاعات زبان

زبان اصلی

زبان اصلی + زیر نویس

زیر نویس

دوبله

قیمت فقط ۴ هزار تومان


لیست اکات ها بصورت زمان و قیمت :


RIAL 40/000 – یک ماهه
RIAL 70/000 – دو ماهه
RIAL 100/000 – سه ماهه
RIAL 180/000 – شش ماهه
RIAL 350/000 – یک ساله
RIAL 350/000 – مستقیم

 


شگرد متین دی وی دی تک است

 

 

, , , ,

                     

اسلاید شو